Prosimy zainteresowanych Doktorantów Polskiej Akademii Nauk aplikacją do Akademii Biznesu UWM prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i dostarczenie ich do siedziby Akademi Biznesu ul. Prawochańskiego 9, Olsztyn (Stara Kotłownia)

Rekrutacja_AB_zał_1.pdf

Załącznik_AB_2.pdf