REJESTRACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie Regulaminu rekrutacji do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

NIE WYRAŻAM ZGODY WYRAŻAM ZGODĘ