• Odwiedź nas na:

Dominik Niekurzak

POWRÓT

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz I edycji Akademii Biznesu UWM. Studia I stopnia ukończył z wyróżnieniem pracy inżynierskiej, pt. „Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS”. Praca inżynierka została również nagrodzona w konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji. Wciąż rozwija swoje umiejętności oraz wiedzę w kierunku geoinformacji. Napisał pracę magisterską pt. „Optymalizacja systemu komunikacji na przykładzie miasta Olsztyn”, w której poruszył problematykę wydajności systemu komunikacji. Chętnie dzieli swoją wiedzę podczas konferencji, na których był prelegentem m.in.: GIS w Nauce, GISday, Dialog Innowacji i inne.

Współautor projektu wraz z publikacją „Olsztyńskie juwenalia na interaktywnej mapie” oraz współautor artykułów naukowych m.in. w: International Journal of Geo-Information. Swoją aktywność naukową również realizował w kołach naukowych oraz projektach studenckich, w których sam był inicjatorem. Dzięki temu założył Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze GIScode, gdzie z grupą studentów realizował projekt RoweLOVE, organizacje I regionalnej konferencji GIS Olsztyn oraz inne inicjatywy promujące działalność studencką, geoinformację.

 

W sferze zawodowej, aktualnie zajmuje się geoinformacją oraz przeprowadzaniem inwestycji w firmie ELTEL Networks Energetyka S.A, na stanowisku Inżynier w Centrum Badawczo – Rozwojowym. Od strony geoinformacji wdrożył portale mapowe, które umożliwiają analizę danych przestrzennych wraz z wykonywaniem koncepcji inwestycji oraz oceną ryzyk inwestycyjnych w aspekcie społecznym i przestrzennym. Obecnie również realizuje w firmie projekt unijny pt. „Dalsza rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ELTEL Networks Energetyka S.A.”, który polega na zoptymalizowaniu procesu przygotowania inwestycji elektroenergetycznych przy wykorzystaniu narzędzi systemu GIS.

Sukcesy podczas studiów:
1) Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji
I edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju z dziedziny geoinformacji. Nagroda wręczona 28 czerwca 2019 roku z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Geodety Kraju. Nagroda przyznana za pracę inżynierską pt. „Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości
z wykorzystaniem oprogramowania GIS”.
2) Nagroda oraz wyróżnienie za pracę inżynierską
Przyznana od Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, za pracę inżynierską pt. „Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS”.
3) Publikacja artykułu w International Journal of Geo-Information
Współautor artykułu pt. „Using Cartographic Documents to Provide Geoinformation on the Rights to Real Estate—Taking Poland as an Example”.
4) Założyciel Międzynarodowego Koła Naukowo-Badawczego GIScode na Wydziale Geoinżynierii
Realizacja projektu RoweLOVE polegający na stworzeniu portalu mapowego z ścieżkami rowerowymi wraz z podziałem na klasy, promowanie środku transportu jakim jest rower w mieście Olsztyn oraz wizualizacja 3D ścieżki rowerowej „Łynostrada”. Organizacja I regionalnej konferencji GIS Olsztyn w 2018 roku, na której merytorycznym aspektem była wymiana doświadczeń oraz praktyk z nauką i biznesem. Dodatkowo utworzona została współpraca z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie odbyła się konferencja.

Sukcesy zawodowe:
1) Wdrożenie portali mapowych w ELTEL Networks Energetyka S.A.
Umożliwia analizę danych przestrzennych wraz z wykonywaniem koncepcji inwestycji liniowych oraz oceną ryzyk inwestycyjnych w aspekcie społecznym i przestrzennym. Wdrożenie miało charakter wewnętrzny i zostało wpisane w procesy PMO w firmie.
2) Kreator Realizacji Inwestycji w ELTEL Networks Energetyka S.A.
Wykonanie Kreatora Realizacji Inwestycji było to pierwsze zadanie w firmie i kontynuacja prac
w zespole Centrum Badawczo – Rozwojowym. Zadanie wymagało przeanalizowania przepisów prawa
m.in. z zakresu: prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa geodezyjnego, ustaw: gospodarki nieruchomościami, drogach publicznych, ochronie środowiska, transporcie kolejowym oraz innych aktów prawnych. Realizacja polegała na wykonaniu harmonogramu czynności formalno – prawnych. Wraz ustępującymi zmianami przedsięwzięcie wciąż wymaga nakładu pracy.

Powrót