• Odwiedź nas na:

Robert Stryiński

POWRÓT

Mgr Robert Stryiński jest obecnie doktorantem na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Od stycznia 2020 roku objął on stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Biochemii. Otrzymał tytuł licencjata nauk biologicznych w 2015r. (spec. biologia medyczna), a następnie w 2017r. tytuł magistra biotechnologii (spec. biotechnologia molekularna zwierząt), oba z wyróżnieniem Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

 

 

 

Jego najważniejsze osiągnięcia naukowe związane są z biologią nicienia pasożytniczego Anisakis simplex. Zagadnienie to było przedmiotem jego pracy licencjackiej (2015) i magisterskiej (2017). We współpracy międzynarodowej z prof. Mónica Carrera, mgr R. Stryiński w ciągu 4 staży naukowych (Erasmus + w 2017, 2018, 2019 oraz Program Prom z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w 2020) w Instytucie Badań Morskich (IIM) w Vigo w Hiszpanii – jednostce Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych (CSIC), trzeciej w Europie, co do wielkości, publicznej instytucji dedykowanej badaniom naukowym, zbadał i opisał proteom (zestaw białek występujących w organizmie w danym momencie) larw L3 i L4 nicienia A. simplex. R. Stryiński, jak na swój młody wiek, jest już pierwszym i korespondencyjnym autorem jednej oryginalnej publikacji z listy JCR, a także edytorem monografii naukowej oraz autorem kilku rozdziałów w monografiach. Jednocześnie jest współautorem 8 oryginalnych prac z listy JCR.

Mgr Robert Stryiński uczestniczył w czterech konferencjach międzynarodowych i czterech krajowych. Oprócz nagród za pracę licencjacką i magisterską R. Stryiński był dwukrotnie nagradzany na Konkursach Młodych Naukowców na konferencjach międzynarodowych (Caparica, Portugalia oraz Warszawa, Polska). R. Stryiński jest także laureatem prestiżowej nagrody im. Witolda Stefańskiego nadawanej przez Polskie Towarzystwo Parazytologiczne za opublikowaną, oryginalną i wyróżniającą się pracę w dziedzinie parazytologii.

 

Obecnie mgr R. Stryiński jest kierownikiem grantu (Preludium) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz pracuje jako stypendysta-doktorant w kolejnym projekcie finansowanym przez NCN. Oba granty dotyczą badań nad A. simplex. Dodatkowo mgr R. Stryiński pracuje jako współbadacz w kilku projektach, których kierownikiem jest prof. M. Carrera, a które są finansowane przez instytucje hiszpańskie.

Robert Stryiński aktywnie uczestniczy w życiu wydziału i uniwersytetu. Jest przewodniczącym Rady Doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz członkiem Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne UWM. Jednocześnie mgr R. Stryiński był członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz wiceprzewodniczącym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów.

 

Prywatnie miłośnik gotowania, dalekich podróży i literatury fantasy.

Powrót