• Odwiedź nas na:

Piotr Jachimowicz

POWRÓT

Obecnie jestem doktorantem w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki na Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska. Tematem moich badań jest określenie losów mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków oraz ocena jego wpływu na zbiorowiska mikrobiologiczne.

 

Do swoich największych dokonań zaliczam nominacje w konkursie Studencki Nobel 2019 w kategorii nauki przyrodnicze i energetyka organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. W ramach rozpoczętego doktoratu w celu zdobycia umiejętności z zakresu detekcji mikroplastiku udało mi się otrzymać półroczne stypendium  Deutsche Bundesstiftung Umwelt, które realizowałem w Leibniz Institute of Polymer Research Dresden. Wyjazd ten pozwolił mi współpracować w interdyscyplinarnym zespole, nauczyć się krytycznego myślenia oraz poszerzyć horyzonty.

Podczas studiów miałem możliwość pełnić funkcję kierownika projektu badawczego pt. „Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnych” w ramach Studenckiego Grantu Rektora UWM realizowanego na katedrze Mikrobiologii Środowiskowej. W celu rozwoju swoich zainteresowań dotyczących ekologii mikroorganizmów i biotechnologii środowiskowej wielokrotnie uczestniczyłem w międzynarodowych stażach (Czechy, Hiszpania, Niemcy) i szkołach letnich (Islandia, Chiny). Możliwość pracy z zagranicznymi naukowcami pozwala poznać najlepsze praktyki laboratoryjne stosowane w tych krajach oraz pozyskać potencjalnych współpracowników do przyszłych projektów badawczych.

Zawsze zajmowałem się nauką, która dotyczyła badań podstawowych, dlatego obawiałem się czy aplikować do Akademii Biznesu. Stwierdziłem jednak, że każdy naukowiec lub zespół badawczy to forma mikro-przedsiębiorstwa, które powinno umieć odpowiednio się komunikować, tworzyć swój wizerunek oraz być odpowiednio zarządzany. Dlatego, dużym atutem był blok tematyczny w programie, który dotyczył  rozwoju osobistego, design thinking oraz komercjalizacji wyników badań. Obecnie planując przyszłe cele zawodowe związane z nauka chce by były one aplikacyjne i bliskie otoczeniu gospodarczemu.

Powrót