• Odwiedź nas na:

Projekt NAWA

 

O projekcie

 

Tytuł projektu:

Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wzrost rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego w Europie

Tytuł projektu – ang.:

Internationalization of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and increase in the recognition of Polish higher education in Europe

Numer projektu:

PPI_APM_2019_1_00081

Okres realizacji:

04.11.2019 – 30.06.2022

Budżet projektu:

570 535 PLN

Koordynator projektu:

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM

e-mail: bogdan.wlodarczyk@uwm.edu.pl

Cel:

Umiędzynarodowienie kształcenia poprzez wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy UWM a Partnerami zagranicznymi w celu ustanowienia długofalowych relacji wpisuje się w Program Rozwoju Uniwersytetu na 2012-2020. Celem projektu jest budowanie potencjału UWM na europejskim rynku edukacyjnym poprzez zwiększenie jego umiędzynarodowienia. Do realizacji celu posłuży promowanie innowacyjnego rozwiązania w skali kraju, jakim jest Akademia Biznesu UWM (AB UWM) oraz rozwój współpracy z zagranicą poprzez prowadzenie wspólnych prac badawczych z partnerami z zakresu rozpoznawalności UWM i polskiego szkolnictwa wyższego (PSW) w Europie.

 

Zadania:

 1. Prowadzenie wspólnych, reprezentatywnych badań z 6 uczelniami z zagranicy (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Turcja, Islandia, Rumunia) w zakresie:
  – rozpoznawalności UWM i (PSW) w krajach partnerów
  – efektywnych kanałów dystrybucji informacji o UWM i PSW wśród studentów zagranicznych
  – efektywnych form współpracy między naukowcami z Polski i z zagranicy (bariery i trwałe formy kooperacji)
  – postrzegania przez przedsiębiorców z zagranicy polskich pracowników z wyższym wykształceniem na terenie krajów partnerów
 2. Promowanie dobrych praktyk: AB UWM, która jest przykładem innowacyjnego i systemowego rozwiązania wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.
 3. Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych promujących „Umiędzynarodowienie UWM i wzrost rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego w Europie”.
 4. Konferencja kończąca online UWM.

 

 

Jednostka wiodąca projektu:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)

 

Partnerzy w projekcie:

 • Bifröst University (Islandia)
 • The University of Siena (Włochy)
 • İstanbul Üniversitesi (Turcja)
 • Instituto Politécnico do Porto (Portugalia)
 • University of A Coruña (Hiszpania)
 • Romanian-American University (Rumunia)

 

 

 

Wydarzenia:

 • Kick-off meeting

Termin: 26-27 listopada 2019

Miejsce: Olsztyn

Termin: 29 września 2022, godz. 10.00

 

Udział w konferencjach międzynarodowych

W ramach upowszechnienia rezultatów projektu, pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach naukowych na których promowali UWM w Olsztynie oraz AB UWM, budując tym samym jej potencjał na europejskim rynku edukacyjnym. Pracownicy różnych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Technicznych, a także Wydziału Lekarskiego wzięli udział w dziewięciu konferencjach naukowych:

 • Forecasting Financial Markets w Mediolanie (2 osoby),
 • The 10th UECE Conference on Economics and Financial Adjustments w Lizbonie (2 osoby),
 • The 6th International Conference on Research in Mangement and Economisc IMECONF
  w Sztokholmie (1 osoba),
 • The European Financial Management Association w Rzymie (1 osoba),
 • Research Leagues (Internetional Institute of Education, Research and Development, Science Society, Association for Scientific and Academic Research w Lizbonie (2 osoby),
 • The 9th International Conference on Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting w Paryżu (1 osoba),
 • 49th Annual Meeting of the European Finance and Association w Barcelonie (4 osoby),
 • The Risk Banking and Finance Society w Bari (1 osoba),
 • International Conference on Finance, Bank & Economics w Amsterdamie (2 osoby).

Obecność pracowników w ośrodkach naukowych krajów europejskich pozwoliła na zaprezentowanie oferty dydaktycznej oraz naukowej UWM w Olsztynie. Ponadto, była okazją do przedstawienia i promocji dobrych praktyk jaką jest inicjatywa Akademia Biznesu UWM, która jest przykładem innowacyjnego i systemowego rozwiązania wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Udział w konferencjach był doskonałą okazją do zwiększenia rozpoznawalności UWM w Olsztynie na międzynarodowym rynku edukacyjnym, a podjęte działania informacyjno – promocyjne ukierunkowane były na zwiększenie zainteresowanie studentów i doktorantów z zagranicy, intensyfikację wymiany studenckiej oraz większą efektywność relacji naukowej.