Program MSP w Akademii Biznesu UWM ukierunkowany jest na praktyczne formy kształcenia:
warsztaty, seminaria, spotkania z ludźmi biznesu, wizyty w przedsiębiorstwach, parkach technologicznych, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne

Zajęcia dydaktyczne mają kreatywną przestrzeń: 
otwartą, nowoczesną, przyjazną słuchaczom, wspierającą ich kreatywne myślenie, z zawsze dostępną kawą i wodą mineralną.

Lista MODUŁ 1. "Ja, przedsiębiorca"

 • Lista Otoczenie Biznesu,
 • Lista Jak zostać Przedsiębiorcą,
 • Lista Model Biznesu,
 • Lista Finanse w Przedsiębiorstwie,
 • Lista Skuteczny Marketing,
 • Lista Skuteczna Strategia Zarządzania.

Lista MODUŁ 2. Zarządzanie i Zarządzanie projektami

 • Lista Zarządzanie projektami.
 • Lista Zarządzanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność gospodarczą,
 • Lista Efektywne Zarządzanie Zasobami,
 • Lista Zarządzanie Marką.

Lista MODUŁ 3. Prawne aspekty funkcjonowania firmy

 • Lista Prawne aspekty funkcjonowania firm,
 • Lista Upadłość firm jako źródło doświadczeń.

Lista MODUŁ 4. Transfer technologii i wdrażanie innowacji

 • Lista Transfer technologii i wdrażanie innowacji.  

Lista MODUŁ 5. Design Thinking

 • Lista Twórcze poszukiwanie innowacji,
 • Lista Twórcze wdrażanie innowacji.

Lista MODUŁ 6. CSR/ECO - przedsiębiorstwo

 • Lista Biznes Zrównoważony, Kultura/Społeczna Odpowiedzialność Biznesu/Przywództwo,
 • Lista Eko-biznes.

Program współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie