• Odwiedź nas na:
Program Zajęć
Kandydat
Graduate
PROGRAM ZAJĘC
PROFIL KANDYDATA
PROFIL ABSOLWENTA

Zapoznaj się z naszym programem zajęć oraz zobacz co oferujemy uczestnikom Akademii.

Program zajęć
Moduł 1.
"ja, przedsiębiorca"
 • Otoczenie biznesu
 • Jak zostać Przedsiębiorcą
 • Model biznesu
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Skuteczny Marketing
 • Skuteczna Strategia Zarządzania
 • Moduł 2.
  zarządzanie i zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność gospodarczą
 • Efektywne zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie Marką
 • Moduł 3.
  Prawne aspekty funkcjonowania firmy
 • Prawne aspekty funkcjonowania firm
 • Upadłość firm jako źródło doświadczeń
 • Moduł 4.
  Transfer technologii
  i wdrażanie innowacji
 • Transfer technologii
 • Wdrażanie informacji
 • Moduł 5.
  Design thinking
 • Twórcze poszukiwanie innowacji
 • Twórcze wdrażanie innowacji
 • Moduł 6.
  CSR/ECO - przedsiębiorstwo
 • Biznes zrównoważony
 • Kultura społeczna
 • Odpowiedzialność biznesu
 • Przywództwo
 • Eko-biznes
 • profil kandydata

  Uczymy studentów:

  • Studiów I stopnia, którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki
  • Studiów II stopnia
  • Jednolitych studiów magisterskichv
  • Studiów doktoranckich UWM i Polskiej Akademii Nauk

  Kandydat Akademii Biznesu UWM:

  • Wyraża zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, lub prowadzi taką działalność
  • Posiada projekt naukowy-badawczy, patentowy lub przygotowuje taki projekt
  • Wyraża zainteresowane zagadnieniami przedsiębiorczości i innowacyjności

  Cechy kandydata Akademii Biznesu:

  • Zdolność wyznaczania i osiągania celu
  • Gotowość podejmowania ryzyka i wysiłku
  • Nastawienie na rozwój osobisty i zawodowy
  • Odpowiedzialność społeczna w biznesie w szacunku do kultury i tradycji
  • Chętny do uczestniczenia w szkoleniach, praktykach, stażach, mile widziany wolontariat
  • Aktywny, kreatywny, elastyczny
  profil absolwenta

  Absolwent Akademii Biznesu UWM potrafi:

  • BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ
   • umiejętność pełnienia roli przedsiębiorcy lub intra przedsiębiorcy, menadżera, osoby kreującej i rozwijającej biznes
  • WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ Z ZAKRESU CSR/ECO
   • umiejętność włączania narzędzi i zasad zarządzania opartego o zrównoważony rozwój oraz CSR do strategii rozwoju przedsiębiorstwa i umacniania jego pozycji rynkowej
  • KREATYWNIE MYŚLEĆ
   • znajomość i umiejętność zastosowania technik twórczego kreowania zmiany i jej programowania
  • ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI
   • umiejętność analizowania, planowania oraz systematyzowania zdobytych informacji, przygotowująca do rozpoczęcia działalności praktycznej
  • INTERPRETOWAĆ PRAWNE ASPEKTY FIRMY
   • znajomość regulacji prawnych mających zastosowanie do prowadzonej działalności gospodarczej i umiejętność ich implementacji w praktyce
  • KORZYSTAĆ Z INNOWACJI
   • znajomość zagadnień związanych z gospodarką opartą na wiedzy, w tym podstawowych aspektów innowacyjności i sposobu wykorzystania jej w praktycznym modelu prowadzenia działalności gospodarczej
  Soft Skills

   

  Rozwiń swoje umiejętności miękkie!

  Weź udział w kursie online z zakresu:

  • Pracy zespołowej
  • Zarządzania czasem
  • Komunikacji interpersonalnej
  • Myślenia krytycznego
  • Myślenia analitycznego
  • Podejmowania decyzji
  • Rozwiązywania problemów

  LINK DO KURSU