KOGO UCZYMY ?

Lista STUDENTÓW

 • Lista  studiów I stopnia, którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki,
 • Lista  studiów II stopnia,
 • Lista  jednolitych studiów magisterskich,
 • Lista  studiów doktoranckich UWM i Polskiej Akademii Nauk.

Lista KANDYDAT AKADEMII BIZNESU UWM:

 • Lista wyraża zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, lub prowadzi taką działalność,
 • Lista posiada projekt naukowy-badawczy, patentowy lub przygotowuje taki projekt,
 • Lista wyraża zainteresowane zagadnieniami przedsiębiorczości i innowacyjności.

Lista CECHY KANDYDATA AKADEMII BIZNESU:

 • Lista zdolność wyznaczania i osiągania celu,
 • Lista gotowość podejmowania ryzyka i wysiłku.
 • Lista nastawienie na rozwój osobisty i zawodowy,
 • Lista odpowiedzialność społeczna w biznesie w szacunku do kultury i tradycji,
 • Lista chętny do uczestniczenia w szkoleniach, praktykach, stażach,  mile widziany wolontariat, 
 • Lista aktywny, kreatywny, elastyczny. 

Program MSP sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego