ABSOLWENT AKADEMII BIZNESU UWM POTRAFI:

Lista BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ
umiejętność pełnienia roli przedsiębiorcy lub intra przedsiębiorcy, menadżera, osoby kreującej i rozwijającej biznes.

Lista WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ Z ZAKRESU CSR/ECO
umiejętność włączania narzędzi i zasad zarządzania opartego o zrównoważony rozwój oraz CSR do strategii rozwoju przedsiębiorstwa i umacniania jego pozycji rynkowej.

Lista KREATYWNIE MYŚLEĆ
znajomość i umiejętność zastosowania technik twórczego kreowania zmiany i jej programowania.

Lista ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI
umiejętność analizowania, planowania oraz systematyzowania zdobytych informacji, przygotowująca do rozpoczęcia działalności praktycznej.

Lista INTERPRETOWAĆ PRAWNE ASPEKTY FIRMY
znajomość regulacji prawnych mających zastosowanie do prowadzonej działalności gospodarczej i umiejętność ich implementacji w praktyce.

Lista KORZYSTAĆ Z INNOWACJI 
znajomość zagadnień związanych  z gospodarką opartą na wiedzy, w tym podstawowych aspektów innowacyjności i sposobu wykorzystania jej w praktycznym modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Program współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie