Personel Akademii Biznesu UWM

 

Bogdan Włodarczyk

Bogdan Włodarczyk – dyrektor Akademii Biznesu UWM, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Absolwent  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Makler Papierów Wartościowych nr 1139/1994, dyplomowany pracownik bankowy ZBP nr 1665/2011, specjalista bankowy ZBP nr 352/2003, ponadto absolwent studiów MBA - RSM Erasmus University, BCC Warszawa 2009 r. Doktorat uzyskał na WNE UWM w 2011 r. Główne zainteresowania naukowe obejmują: wpływ sektora finansowego na sferę realną gospodarki. Autor książek i artykułów z dziedziny finansów.
Od początku kariery zawodowej i naukowej związany z praktyką gospodarczą. Makler papierów wartościowych na GPW w Warszawie; pełnił wiele funkcji menadżerskich w bankach  tj. dyrektora oddziału, regionu i makroregionu zajmując się min. współpracą z przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek  prawa handlowego oraz stowarzyszeń zawodowych i naukowych.

 

 

Karolina Szturo

Karolina Szturo – pracownik Akademii Biznesu UWM; asystent na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Absolwentka Wydziałów: Nauk Ekonomicznych oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktorantka Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowe związane z zastosowaniem ontologii w analizie obrazu. Autor artykułów z zakresu ekonomii i informatyki.
Członek komitetów organizacyjnych konferencji i rekrutacyjnych na studia na Wydziale Nauk Technicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z obszaru informatyki, obrazowania i programowania.

 

 

 

Mikołaj Zadrożny

Mikołaj Zadrożny – pracownik Akademii Biznesu UWM. Absolwent Wydziałów: Humanistycznego oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od początku kariery zawodowej związany z Funduszami Europejskimi, najpierw jako pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie przy obsłudze projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a następnie konsultant Programu Ramowego Horyzont 2020 w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Grand Manager projektu COST CA 15209 “European Network on MNR Relaxometry” oraz Kierownik Finansowy projektu Erasmus+ „UNIversities for FutureWORk Skills 2020”.

 

Program MSP sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego