Personel Akademii Biznesu UWM

 

Bogdan Włodarczyk

Bogdan Włodarczyk – dyrektor Akademii Biznesu UWM, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Absolwent  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Makler Papierów Wartościowych nr 1139/1994, dyplomowany pracownik bankowy ZBP nr 1665/2011, specjalista bankowy ZBP nr 352/2003, ponadto absolwent studiów MBA - RSM Erasmus University, BCC Warszawa 2009 r. Doktorat uzyskał na WNE UWM w 2011 r. Główne zainteresowania naukowe obejmują: wpływ sektora finansowego na sferę realną gospodarki. Autor książek i artykułów z dziedziny finansów.
Od początku kariery zawodowej i naukowej związany z praktyką gospodarczą. Makler papierów wartościowych na GPW w Warszawie; pełnił wiele funkcji menadżerskich w bankach  tj. dyrektora oddziału, regionu i makroregionu zajmując się min. współpracą z przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek  prawa handlowego oraz stowarzyszeń zawodowych i naukowych.

 

Monika Siemińska

Monika Siemińska – pracownik Akademii Biznesu UWM, absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe z Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych, posiada certyfikat księgowy nr 61372/2013 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat specjalisty ds. rachunkowości wg. wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansowo-księgowym w sektorze prywatnym jak i jednostkach budżetowych. Specjalista w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Karolina Szturo

Karolina Szturo – pracownik Akademii Biznesu UWM; informatyk na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Absolwentka Wydziałów: Nauk Ekonomicznych oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktorantka Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowe związane z zastosowaniem ontologii w analizie obrazu. Autor artykułów z zakresu ekonomii i informatyki.
Członek komitetów organizacyjnych konferencji i rekrutacyjnych na studia na Wydziale Nauk Technicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z obszaru informatyki, obrazowania i programowania.

 

 

Program MSP sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego