Realizacja dwu semestralnego programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości UWM” przygotowującego studentów UWM i doktorantów UWM i PAN do:

 1. prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej
 2. rozwoju osobistego potencjału przedsiębiorczości

W ramach programu oferujemy:

 1. Praktyczną pomoc doradców (praktyków biznesu) przy zakładaniu własnych firm i komercjalizacji projektów naukowo-badawczych, które będą bazowały na innowacyjnych pomysłach słuchaczy Akademii Biznesu UWM
 2. Wsparcie mentorów (psychologów biznesu) w rozwoju umiejętności i predyspozycji, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych 
 3. Skuteczne przekazanie wiedzy o najnowszych trendach i innowacyjnych narzędziach budowania przewagi rynkowej z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
 4. Praktyczny aspekt kształcenia angażujący w proces dydaktyczny przedsiębiorców i osoby z otoczenia gospodarczego.

Czas trwania Programu MSP:

Dwa semestry akademickie (zimowy i letni)

Zakończenie Programu MSP:

Uczestnicy Programu MSP otrzymują  Dyplom Akademii Biznesu UWM wraz z certyfikatem, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w Programie MSP oraz odpowiednią ilość punktów ECTS.

Ukończenie Akademii Biznesu UWM będzie zawarte w suplemencie dyplomu ukończenia studiów na UWM.

Lista TWOJE KORZYŚCI:

 • - Stworzysz własny model biznesu,
 • - Rozwiniesz projekt badawczy, 
 • - Pozyskasz fundusze na biznes,
 • - Założysz firmę,
 • - Twoimi nauczycielami będą przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces,
 • - Zdobędziesz punkty ECTS,
 • - Elastyczny harmonogram zajęć,
 • - Brak opłat.

Lista ZDOBĘDZIESZ KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • - przedsiębiorczości,
 • - zarządzania projektami,
 • - prawa gospodarczego,
 • - transferu technologii,
 • - design thinking.

 

Program MSP sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego