• Odwiedź nas na:
Personel
Kadra
Media o nas
PROGRAM ZAJĘC
PROFIL KANDYDATA
PROFIL ABSOLWENTA

Łączymy naukę o biznesie z kulturą biznesu, ekologią oraz współczesną myślą zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zaangażowani w edukację i rozwój liderów innowacyjności i przedsiębiorczości.

PERSONEL

Bogdan Włodarczyk – dyrektor Akademii Biznesu UWM, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Makler Papierów Wartościowych nr 1139/1994, dyplomowany pracownik bankowy ZBP nr 1665/2011, specjalista bankowy ZBP nr 352/2003, ponadto absolwent studiów MBA – RSM Erasmus University, BCC Warszawa 2009 r. Doktorat uzyskał na WNE UWM w 2011 r. Główne zainteresowania naukowe obejmują: wpływ sektora finansowego na sferę realną gospodarki. Autor książek i artykułów z dziedziny finansów.

Karolina Szturo – pracownik Akademii Biznesu UWM, doktor informatyki technicznej i telekomunikacji; asystent na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Absolwentka Wydziałów: Nauk Ekonomicznych oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowe związane z zastosowaniem ontologii w analizie obrazu. Autor artykułów z zakresu ekonomii i informatyki.
Członek komitetów organizacyjnych konferencji i rekrutacyjnych na studia na Wydziale Nauk Technicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z obszaru informatyki, obrazowania i programowania.

Kadra specjalistów
Arabasz Maria

Psycholog pracy i organizacji, trener, doradca. Certyfikowany mediator i interwent kryzysowy. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i firmami konsultingowymi. W praktyce zawodowej interesuje się głównie wpływem zmian społeczno-gospodarczych na mechanizmy adaptacji i rozwoju jednostek oraz organizacji. Autorka badań i programów wsparcia dla firm w zakresie projektowania strategii rozwoju. Koordynatorka projektów badawczych i aktywizacyjnych poświęconych innowacyjnym praktykom budowania kapitału społecznego i kulturowego regionu. Projektuje procedury i narzędzia do rekrutacji i selekcji kandydatów na różne stanowiska pracy. Prowadzi warsztaty i treningi z zakresu wzmacniania kapitału kariery, kompetencji osobistych i społecznych dla osób z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych.

Bekulard Beata

Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie od 2005 roku. Zajmowała m.in. stanowiska: oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, rzecznika prasowego Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierownika Rektoratu WSPol a obecnie pracuje w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych tamtejszej uczelni. Od 8 lat szkoli kadrę kierowniczą podległą i nadzorowaną Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji z zakresu komunikacji społecznej, protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz prowadzi warsztaty ze sztuki autoprezentacji. 

Burchi Alberto

Alberto Burchi, Ph.D., is Associate Professor of Banking and Finance at the University of Perugia (Italy). He teaches undergraduate and graduate courses in Financial Market, Asset Management and Alternative Investments. His doctoral degree is from the Alma Mater Studiorum – University of Bologna (2006). Prior to joining the faculty at University of Perugia, Professor Burchi was assistant professor at SDABocconi School of Management (2003-2009). Professor Burchi’s research interests include hedge funds, financial innovation, emerging markets, asset management, law and finance, risk valuation, and credit risk assessment. 

Chiu Anthony

Przedsiębiorca, tłumacz, łącznik kultury Wschodu z Zachodem. Korzystając z wiedzy wyniesionej z domu, z nauk antropologii kulturowej i psychologii komunikacji, łamie na świecie stereotypy o Polakach i o Chińczykach. Od 2012 roku pracował jako wolny strzelec w handlu z Chinami – zaczynał jako agent handlowy w pośrednictwie sprzedaży mięsa do Chin: kurzych łapek, podrobów, gęsiny itp. Do chwili obecnej, wyspecjalizował się w handlu polskimi artykułami spożywczymi do Chin – w tym czasie zakres jego doświadczenia z branżą spożywczą rozszerzył się o napoje bezalkoholowe, świeże owoce, przetwory owocowe, smarowidła i pieczywo.

Chmielak Anna

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Ekspert z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Autor/współautor wielu monografii, rozdziałów w monografiach i publikacji w czasopismach naukowych. Ekspert, uczestnik i wykonawca w wielu projektach i pracach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kierownik dwóch projektów miękkich w szkolnictwie wyższym. Autor koncepcji kształcenia na różnych poziomach nauczania, w tym programu MBA.

Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata

Absolwentka Dyplomacji kulturalnej i creative diplomacy Collegium Civitas w Warszawie.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu etykiety i savoir-vivre’u. Na co dzień adiunkt na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie podejmujący badania nad literaturą i kulturą wczesnego średniowiecza. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się także protokół dyplomatyczny oraz historia dyplomacji.  Nauczyciel akademicki z 21-letnim stażem. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych. Jej pasją jest savoir vivre – jego historia, tradycja, a także znaczenie we współczesnych relacjach międzyludzkich.

Czaja Bożena

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Podyplomowe Studia z zakresu Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich. Ponad 25-letnie doświadczenie w administracji państwowej (Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Bank Polski). W latach 2009-2014 Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Współpraca z polskimi firmami w zakresie wprowadzania je na rynki zagraniczne, głównie azjatyckie. Zakładała przedstawicielstwo handlowe (rządowe) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znajomość relacji biznesowych w krajach Zatoki Perskiej, ale także Indii, Chin, Korei Płd, i Afryki Północno-Wschodniej. 

Czubkowski Karol

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, kierunek Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, kierunek Finanse i Bankowość. Obronił pracę magisterską pt. Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach. Ukończył kurs na licencję Maklera Papierów Wartościowych i Doradcy Inwestycyjnego. W latach 2006-2011 pracownik Centralnego Domu Maklerskiego Pekao na stanowisku brokera papierów wartościowych. W latach 2011-2016 pracownik Domu Maklerskiego PKO BP na stanowisku kierownika Punktu Obsługi Klientów w Olsztynie. 

Dornowski Marek

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedsiębiorca i manager z wieloletnim doświadczeniem. Posiada szeroką wiedzę praktyczną w obszarze rozwoju i zarządzania firm z różnych branż (IT,motoryzacja, FMCG czy medyczna). Obecnie pełni rolę prezesa zarządu Premium Dental Group – spółki zarządzającej klinikami stomatologicznymi, działającymi pod marką Kraina Zdrowego Uśmiechu.

Gornowicz Mirosław

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Katedry Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Ekspert w zakresie kosztów i rentowności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku europejskim i światowym. Wieloletni skarbnik i członek zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Olsztynie, członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN.

Grzybowska-Brzezińska Mariola

Prodziekan ds. Toku Studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a stopień doktora habilitowanego w 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2002 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. 

Harajda Paweł

Założyciel Stowarzyszenia OLCAMP wspierającego rozwój przedsiębiorczości technologicznej na Warmii i Mazurach. Współorganizator ponad 100 wydarzeń poświęconych tematyce biznesu, marketingu i technologii. Członek rady Fundacji Startup Poland – wydawcy najważniejszego raportu na temat startupów w Polsce. Ponad 8 lat doświadczenia w marketingu i budowaniu produktów. Obecne pomaga sklepom internetowym zarabiać więcej dzięki rozwiązaniom skupionym na analizie danych i automatyzacji działań.

Heller Janusz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. UWM, od 1 stycznia 2004 r. kierownik katedry makroekonomii na WNE UWM w Olsztynie. Główne zainteresowania naukowe i największy dorobek naukowy można określić jako makroekonomiczne uwarunkowania i skutki regionalnych różnic w Polsce oraz w integrującej się Europie. Postępująca transformacja gospodarcza, a także integracja z Unią Europejską, to dwa procesy, które równocześnie wpłynęły na zwiększenie stopnia decentralizacji państwa oraz przyczyniają się do przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Takie przesłanki przyczyniły się do sformułowania problemów badawczych, które były realizowane na WNE UWM.

Ionescu George

Former stock broker at Bucharest Stock Exchange, currently professor of financial markets at Romanian-American University in Bucharest and business consultant, George has an extensive business experience related to international financial markets, technical and fundamental analysis, investment management and venture capital. He is the author of several books and has published or more than 40 articles in scientific journals or international conferences.

Jabłońska Izabela

Nauczyciel  języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć języka angielskiego w Polsce i zagranicą (UK w Toruniu). W latach 1999-2010 wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, placówce kształcącej nauczycieli języka angielskiego. Od roku 2009 na stałe współpracuje ze szkołą językową English Perfect. W swoich doświadczeniach zawodowych oprócz pracy w edukacji na różnych jej szczeblach , pracy tłumacza tekstów pisemnych i tłumacza języka symultanicznego / konsekutywnego posiada także doświadczenie we współpracy z sektorem biznesowym.

Jajuga Krzysztof

Profesor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni zagranicznych. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert w obszarze finansów, statystyki i ekonometrii oraz zarządzania ryzykiem. Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezes CFA Society Poland.

Kaszyński Daniel

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Nauczyciel akademicki Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prowadzone zajęcia z metaheurystyk optymalizacyjnych oraz machine learning. Pracownik firm doradczych oraz startup-ów technologicznych. Współautor raportu dla Ministerstwa Cyfryzacji: „Data utilization intensity and economic performance – a diagnostic analysis” z 2017 r. Zainteresowania naukowe: uczenie maszynowe, wycena ryzyka rynkowego, optymalizacja.

Kołoda Dariusz

Broker Innowacji wspierający Politechnikę Warszawską w komercjalizacji technologii. Założyciel i Prezes zarządu spółki Innovation Hub zajmującej się wdrażaniem innowacji oraz komercjalizacją wyników badań naukowych. Laureat rządowych programów stażowych. Trener umiejętności miękkich z dużym doświadczeniem, wieloletni działacz społeczny w warszawskich i ogólnopolskich organizacjach społecznych i pozarządowych. Prywatnie  miłośnik podróżowania oraz sportów wodnych.

Kowalczyk Marcin

Pracownik naukowy Katedry Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: międzynarodowe stosunki polityczne, ścieżka europejska) oraz Uniwersytetu Warszawskiego: (kierunki: kulturoznawstwo ze specjalnością amerykańska polityka zagraniczna w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW; dziennikarstwo i komunikacja społeczna – specjalizacja marketing medialny i PR, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW); uzupełnione przez studia dyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

Koza Piotr

Specjalizuje się w zarządzaniu innowacyjnymi projektami i programami technologicznymi. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów z zakresu technologii satelitarnych i kosmicznych, bezpieczeństwa oraz druku 3D. Jako Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Zortrax S.A. odpowiada za strategię spółki w zakresie tworzenia nowych drukarek 3D, rozwoju oprogramowania oraz wykorzystania nowych materiałów do druku 3D. W latach 2011-2017 jako Space Application and Services Manager aktywnie uczestniczył rozwoju Astri Polska sp. z o.o. – polskiej spółki-córki koncernu AIRBUS Defence and Space.

Krukowski Krzysztof

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania strategicznego oraz zarządzania organizacjami publicznymi, w szczególności w kontekście koncepcji New Public Management. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych i nadzorczych w różnego rodzaju organizacjach m.in.: kierownik projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, członek zarządu oraz członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania.

Kuberska Dominika

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z zakresu analizy rynku, biznesu międzynarodowego i konkurencyjności. Jej portfolio zainteresowań badawczych obejmuje szeroko pojętą problematykę konkurencyjności, w szczególności jej przejawy i uwarunkowania, a także kwestie związane z funkcjonowaniem klastrów i organizacji klastrowych.

Lendo Elżbieta

Od ponad 20 lat jest związana z finansami, księgowością, z sukcesem zarządza kilkoma spółkami. Od 14 lat jest współtwórcą Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie, które wielokrotnie plasowało się w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych firm doradztwa europejskiego w Polsce. Od ponad 10 lat pracuje także w Biurze Regionalnym województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, w ramach którego działa Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Doskonale potrafi znaleźć się w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Gdy trzeba jest gotowa przeprowadzić trudne procesy restrukturyzacyjne i naprawcze. Nie boi się stawiać czoła dużym wyzwaniom i podejmować trudnych decyzji.  

Lendo Piotr

Przedsiębiorca, doradca, trener ze stażem ponad 3500 godz. szkoleń, wykładów i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania finansowania w tym głownie dotacji UE dla sektora MSP. Autor, współautor lub doradca przy opracowaniu blisko 1000 projektów inwestycyjnych, biznes planów, studiów wykonalności inwestycji oraz planów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 1998 r. związany z instytucjami wsparcia przedsiębiorczości a od 2004 wspólnik Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie Specjalizuje się w doradztwie gospodarczym i inwestycyjnym dla podmiotów z sektora MSP.

Łechtański Łukasz

Prawnik, specjalista z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, zwiększenia umiejętności społecznych i menedżerskich. Zwolennik wdrażania innowacyjnych metod zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Autor i realizator wielu programów badawczych i szkoleniowych. Trener, szkoleniowiec-praktyk: współpracuje z firmami doradczo-szkoleniowymi, kancelariami prawnymi oraz instytucjami publicznymi. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinach organizacji i kierownictwa. Prowadził szkolenia m.in. dla: TC Dębica S., DixiCar S.A., Goodyera, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ENERGIZER, NUTRICIA czy Michelin.

Michalak Jacek

Adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadził zajęcia z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie, marketingu terytorialnego i bankowego, analizy finansowej oraz rachunkowości. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych (artykuły, monografie) z zakresu zarządzania i marketingu, rachunkowości, ekonomii, finansów. Ponadto był opiekunem (promotorem) ponad 150 prac magisterskich i licencjackich z zakresu ekonomii i zarządzania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Niedzielski Eugeniusz

Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w latach 1994-2018. Zainteresowania naukowe obejmują przekształcenia własnościowe w rolnictwie i przemiany strukturalne na obszarach wiejskich, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, konkurencyjność przedsiębiorstw, zatrudnienie i gospodarowanie zasobami ludzkimi. Pełnił wiele funkcji, w tym w latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Rolniczego ART w Olsztynie, a w latach 1995-1999 dziekanem Wydziału Zarządzania ART i w latach 2005-2008 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. 

Oliński Marian

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, wspieraniem przedsiębiorczości, modelami biznesu. Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Doradca biznesowy, uczestnik licznych staży, w ramach, których wprowadzono w przedsiębiorstwach nowatorskie rozwiązania.

Orłowski Michał

Specjalista do spraw mediów nowych i tradycyjnych. Dziennikarz prasowy i telewizyjny, redaktor serwisów internetowych. Współtwórca telewizji internetowej GO TV. Wieloletni szef redakcji internetowej Grupy WM i z-ca redaktora naczelnego Gazety Olsztyńskiej. Odpowiedzialny za wdrożenie pierwszego w Europie systemu rozszerzonej rzeczywistości w prasie codziennej. Web designer, programista i licencjonowany pilot dronów, miłośnik nowych technologii.

Ostrowski Sławomir

Dziennikarz radiowy (w przeszłości specjalista public relations). Twórca portalu fotocasty.pl Specjalizuje się w produkcji prezentacji multimedialnych łączących reportaż radiowy z zaangażowaną fotografią. Za fotocasty uzyskał wiele nagród branżowych. Prowadzi serwisy internetowe, zajmuje się nowymi formami dziennikarstwa (np. big date, wizualizacja danych). W 2017r. jedno z jego zdjęć zostało nominowane do prestiżowej nagrody Grand Press Photo.

Pawłowski Piotr

Psycholog, trener, coach, psychoterapeuta. Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Certyfikowany coach i superwizor coachingu akredytowany przy Izbie Coachingu.  Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu Wielopoziomowego. Od kilku lat prowadzi coaching w organizacjach. Z menadżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad ozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji zespołu. Jako trener prowadzi szkolenia poświęcone komunikacji, przywództwu, asertywności, autoprezentacji. 

Popławska Jodko Eliza

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej, zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków EU, prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami, a także w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz rynku pracy, biznesu i przedsiębiorczości. Doradca w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, wdrażania i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie oraz finansowania działalności ze środków UE. Współautorka oraz kierownik ponadnarodowego projektu pn. „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”.

Przegrocki Andrzej

Prawnik, trener, certyfikowany moderator biznesu.  Nauczyciel akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Specjalizuje się w prawnych aspektach zarządzania projektami. Menadżer projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu współpracy biznesu i nauki oraz z zakresu szkolnictwa wyższego. Koordynował przygotowanie przez naukowców z wielu jednostek naukowych m.in. z Politechniki Gdańskiej, UWM w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, rozwiązań innowacyjnych dla 11 przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Puczkowski Benedykt

Wieloletni praktyk w zarządzaniu dużymi instytucjami biznesowymi. Autor wielu monografii z zakresu zarządzania i ekonomii. Wykładowca UWMw Olsztynie – WPiA oraz ekspert wielu instytucji publicznych (np. NCBR, PARP, PTE i inne).

Racz Dariusz

Prezes zarządu ITM Software House. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Rady Programowej przy Biurze Programów Międzynarodowych ALK. Współpracuje z Uniwersytetem technologicznym w Mińsku w zakresie zastosowań systemów informatycznych w przemyśle. Zawodowo zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją opartą o filozofię mass customisation. 

Rogowski Waldemar

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie główny analityk w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. 

Rosolińska Agnieszka

Ekonomistka – finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Certyfikat Księgowy Ministra Finansów. Aktualnie w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta. Doradca biznesowy, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Od ponad 15 lat związana z finansami, księgowością i podatkami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami firmy. Wieloletni praktyk w obszarze przekształceń, łączenia i podziału spółek a także problematyki upadłościowej i restrukturyzacyjnej.

Sieczek Grzegorz

Trener Biznesu – praktyk sprzedaży, opiekun talentów, konsultant ds. budowania zespołów sprzedażowych. Ukończył Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie. Jest również absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.  Przez całe życie zawodowe jest związany ze sprzedażą. Zajmował się aktywną sprzedażą jako doradca klienta, lider i menadżer. Od 6 lat zajmuje się szkoleniami dla sił sprzedaży. Wspiera handlowców i agentów nie tylko na sali szkoleniowej, ale również w formule training on the job. Pomaga menadżerom w budowaniu skutecznych i zgranych zespołów. 

Siemiński Marek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od września 2020 roku Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie wokół zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kultury organizacyjnej, procesu zmian, flexicurity, zarządzania publicznego. 

Sińczuch Marcin

Socjolog. Pracownik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowego Biura Badań Społecznych WCEO. Interesuje się socjologią i antropologią młodzieży oraz socjologią organizacji. Praktykował zawodowo w obszarach zarządzania, badań społecznych i rynkowych. Specjalizuje się w budowaniu strategii badań stosowanych, ukierunkowanych na optymalizację działań podejmowanych w środowisku społecznym.  Kierownik krajowy i uczestnik programów badawczych Komisji Europejskiej poświęconych aktywizacji społecznej i politycznej młodzieży, karierom zawodowym w nauce i badaniach i przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy. 

Sobociński Paweł

Doświadczony sprzedawca nieruchomości, trener sprzedaży oraz wdrożeniowiec. Na rynku od 2012 roku, gdzie od początku związany jest z marką Freedom Nieruchomości. Obecnie odpowiada z proces wdrożeniowy agentów nieruchomości. Prowadzi autorski cykl szkoleniowo-warsztatowy w zakresie podpisywania umów na wyłączność. Jest też autorem podręcznika opisującego system sprzedaży nieruchomości. Regularnie powraca do swojej dawnej pasji – dziennikarstwa, udzielając się na łamach czasopism branżowych. Prowadząc szkolenia szczególny nacisk kładzie na nauczenie praktycznych umiejętności. 

Sokołowski Grzegorz

Trener biznesu, przedsiębiorca, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Reklamowego GRYF, właściciel marki PREZENCIK,  Prezes Zarządu Synergia Biznesu Sp. z o.o., Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych, Dyrektor konsorcjum medycznego. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie biznesowe oraz 14-letnie doświadczenie trenerskie. Zajmował się komercjalizacją wyników badań naukowych w formie spółek typu spin-off i spin-out w całej Polsce. Certyfikowany administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik, instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Szczerbowski Jakub

Dr Jakub J. Szczerbowski jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie umów (umowy o projekty informatyczne, umowy o roboty budowlane) i prawie odszkodowawczym (szkody na mieniu, osobach, szkody czysto majątkowe, odpowiedzialność państwa i samorządu terytorialnego). Posiada doświadczenie na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, oraz wicedyrektora Departamentu Arbitrażu i radcy w Prokuratorii Generalnej. Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Naukowo zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem deliktów i prawem kontraktów.

Szewczyk Andrzej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA University of Illinois. Od ponad 25 lat zajmuje się internacjonalizacją polskich firm na rynkach międzynarodowych. Początkowo pracując dla Komisji Europejskiej w ramach europejskich programów dla małych i średnich firm, następnie jako dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a później w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jako dyrektor Centrum Współpracy Polska- Chiny. Zrealizował wiele projektów biznesowych i promocyjnych w Chinach, największy EXPO 2010 w Szanghaju oraz China International Import Expo 2018 w Szanghaju. 

Szturo Marek

Doktor nauk ekonomicznych w obszarze finansów. Doktorat uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Finansów i Bankowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu rynków finansowych, bankowości i finansowej szarej strefy gospodarczej. Uczestnik międzynarodowego projektu Erasmus+ pod nazwą Unifors 2020, obejmującego badania i wdrożenie programów szkoleniowych w obrębie problematyki kompetencji miękkich. Ekspert ekonomiczny Radia Olsztyn w audycjach o problematyce gospodarczej i finansowej.

Śląska–Zyśk Wioletta

Menager z ponad 20-letnim doświadczeniem, ekonomista, coach, mediator. Absolwentka ośmiu studiów podyplomowych w dziedzinach: MBA, zarządzanie funduszami UE, coachingu, mediacji, rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pozytywnej i ekonomii. Działaczka na rzecz rozwoju Warmii i Mazur, za co została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Brązowym Krzyżem Zasług Prezydenta RP, czy Odznaką Honorową za zasługi na Rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjatorka wielu akcji promocyjnych (m.ni. „Mazury za pół ceny” w 2010 r.). Zajmowała wysokie stanowiska urzędnicze, m.in. pełniła funkcję dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu (1995-2004), była zastępcą burmistrza Pisza (2012-2013) oraz pełniła funkcję Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2014-2018), dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera” UWM (2020-VI2022). Obecnie zarządza Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie. Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu Związku Województw RP. W swojej karierze zawodowej zarządzała wielomilionowymi projektami, w tym unijnymi. W Akademii Biznesu UWM prowadzi pro bono zajęcia dydaktyczne pt. „Coaching – warsztaty”.

Warżała Rafał

Kierownik Katedry Makroekonomii od 1 października 2018 r. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Od 2000 roku zatrudniony w Katedrze Ekonomii (w 2004 r. przekształconej na Katedrę Makroekonomii). W 2005 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)”, uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotorem rozprawy był dr hab. Janusz Heller, prof. UWM w Olsztynie.

Wasyliszyn Katarzyna

HR Business Partner, przedsiębiorca, trener i autor gier biznesowych. Specjalizujący się we wdrażaniu kompleksowych usług edukacyjnych dla biznesu. Wprowadza innowacje, pomaga budować nową jakość budując długoletnie Partnerstwa. Jako trener zwolenniczka nauki przez doświadczanie. Jej szkolenia wzburzają emocje i pozwalają kotwiczyć w nich nowe zachowania i nawyki. Na sali szkoleniowej dzieli się swoim doświadczeniem z zakresu komunikacji, współpracy i zarządzania. Szkoliła m.in. dla: Lagardere Travel Retail (Marki: Inmedio, Relay), FUJITSU, NUTRICIA, Michelin czy ZPUE.

Witkowski Dariusz

Operator kamery, montażysta, producent filmowy, realizator obrazu i dźwięku w Telewizji Kortowo.

Wołodźko Emil

Wieloletni praktyk z dziedziny controllingu i finansów. Po studiach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczął przygodę z finansami od pracy w dwóch bankach, aby potem przenieść się do świata controllingu, z którym jest związany przez ostatnich 20 lat. W międzyczasie ukończone podyplomowe studia w zakresie finansów i rachunkowości oraz wyceny spółek kapitałowych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą zdobytą w firmach produkcyjnych oraz handlowych. Doświadczony praktyk szczególnie w zakresie przepływów finansowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Wieloletni manager zespołów zajmujących się poprawą płynności i controllingiem. Współautor książki „Wycena spółek z WIG30”.

Wtulich-Smulska Anna

Certyfikowany trener biznesu, doradca i coach. Pasjonatka szkoleń z 10 letnim doświadczeniem. Tworzy i realizuje praktyczne warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji menedżerskich, zarządzania pokoleniami, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz w coachingu kompetencyjnym i rozwojowym. Pisze artykuły i projektuje gry szkoleniowe. Ma za sobą ponad 700 dni szkoleniowych. Szkoliła między innymi z: Cyfra+, IKEA, Michelin, OBI, Rossmann, PZU, czy Super Pharm.

Zabłocki Artur

Praktyk i specjalista w dziedzinie marketingu internetowego, budowy serwisów www, SEO, SEM, social media, e-commerce oraz brandingu. Najbardziej lubi warsztaty, podczas których pracuje z markami wspólnie z nimi rozwiązując ich problemy. W codziennej pracy skutecznie wykorzystuje Design Thinking, Google Ads, Facebook Ads, narzędzia analityczne i social media. Twórca i właściciel agencji interaktywnej. Wieloletni praktyk w projektowaniu i wdrażaniu serwisów internetowych, brandingu i działaniach PR. Współtwórca konferencji Social Media Summer Weekend. Od wielu lat pracuje przy organizacji Ostróda Reggae Festival, zajmując się jego promocją oraz współpracą z mediami.

Zomkowski Alan

Urodzony w Polsce. Jako dziecko wyjechał do Anglii, gdzie uczył się i wychowywał. Mieszkał w Royal Leamington Spa. Zdobył A-levels w zakresie biznesu, ekonomii i matematyki. Studiował ekonomię w Cambridge. W trakcie studiów pracował jako agent nieruchomości. Dzięki sukcesom, jakie szybko zaczął odnosić w pracy zawodowej, otworzył własny oddział firmy. W tamtym czasie był najmłodszym agentem nieruchomości w Cambridge. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego w Anglii. Interesuje się koszykówką, sportami walki (jako nastolatek odnosił wiele sukcesów w tym obszarze), sztuką, technologią oraz fotografią.

Zomkowski Alecia

Urodziła się i wychowała w Warwick. Tam też zdobyła wykształcenie. Zdała egzaminy A-Levels w zakresie literatury angielskiej, historii oraz języka hiszpańskiego. Po szkole przeprowadziła się do Cambridge, gdzie ukończyła studia na kierunku Historia. Podczas studiów pracowała w Cambridge Regional College –  jednej z najlepszych szkół językowych w Cambridge. Po ukończeniu studiów przeprowadziła się do Polski, aby skupić się na karierze sportowej. Jest współwłaścicielką firmy oferującej usługi językowe. Odniosła wiele sukcesów w sportach walki, które trenowała od dziecka. Pierwsze mistrzostwo Anglii w kickboxingu zdobyła w wieku 7 lat. Interesuje się literaturą, podróżami i sportem.

media o nas

Akademia Biznesu UWM w Olsztynie została wyróżniona w konkursie PRO Warmia i Mazury w kategorii Promocja Gospodarcza.

Przedsiębiorczość – UWM to pierwsza uczelnia w Polsce, która otworzyła Akademię Biznesu. Właśnie wypuściła swoich pierwszych absolwentów, a niektóre z ich pomysłów już stały się sukcesem. (Gazeta Olsztyńska)

Warto podkreślić, że uczelnia prowadzi pierwszą w Polsce Akademię Biznesu. UWM jest też pierwszym uniwersytetem w Polsce, który realizuje dualny typ kształcenia. Polega on na łączeniu teoretycznych studiów z praktycznymi zajęciami. (Gazeta Olsztyńska)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jako pierwsza uczelnia w Polsce, otwiera Akademię Biznesu, w której kształcić się będą przyszli biznesmeni i kadra zarządzająca. (Gazeta Wyborcza)

W zeszłym roku do Akademii Biznesu zgłosiły się trzy osoby na jedno miejsce, a wszystkich mogliśmy przyjąć tylko 30 osób. To całkiem przyzwoity wynik – powiedział w Rozmowie gospodarczej dr Bogdan Włodarczyk, dyrektor Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. (Radio Olsztyn)

Uniwersytet Perspektyw – Akademia Biznesu (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). To innowacyjna w skali kraju szkoła dla studentów i doktorantów z UWM i PAN. Przygotowuje swoich słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej lub komercjalizacji badań naukowych. (Życie Uniwersyteckie)

Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła nowy – 3. rok akademicki. Naukę w niej podjęło 30 słuchaczy z 9 wydziałów UWM. O jedno miejsce starało się dwóch kandydatów. (TVKORTOWO – youtube.com)

Dr Bogdan Włodarczyk o Akademii Biznesu UWM. (TVKORTOWO – youtube.com)

Do 29 maja można aplikować do Akademii Biznesu UWM. (TVKORTOWO – youtube.com)

To już trzecie tak duże wsparcie samorządu województwa. (Telewizja Olsztyn – youtube.com)

W Kortowie odbył się I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości. Podczas uroczystości odbyła się oficjalna inauguracja Akademii Biznesu UWM, której dokonał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM oraz Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. (TVKORTOWO – youtube.com)