Harmonogram rekrutacji

do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

- edycja 2019 / 2020

 

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK wraz z wypełnieniem „testu potencjału przedsiębiorczości”

01.10-17.10.2019 r.

2.

Ocena formalno-prawna dokumentów aplikacyjnych

18.10.2019 r.

3.

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej

18.10.2019 r.

4.

Ocena potencjału przedsiębiorczości na podstawie "testu potencjału przedsiębiorczości"

18.10-21.10.2019 r.

5. Rozmowa kwalifikacyjna - "panelowy wywiad ustrukturyzowany" 18.10-21.10.2019 r.

6.

Ogłoszenie listy Uczestników Programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

22.10.2019 r.

7. Konferencja inaugurująca III edycję Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości 24.10.2019 r.