Harmonogram rekrutacji

do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

- edycja 2018 / 2019

 

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK wraz z wypełnieniem „testu potencjału przedsiębiorczości”

21.05-29.05.2018 r.

2.

Ocena formalno-prawna dokumentów aplikacyjnych

30.05.2018 r.

3.

Ocena potencjału przedsiębiorczości na podstawie „testu potencjału przedsiębiorczości”

30.05-01.06.2018 r.

4.

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej - „panelowy wywiad ustrukturalizowany”

4.06.2018 r.

5.

Rozmowa kwalifikacyjna - „panelowy wywiad ustrukturalizowany”

5-7.06.2018 r.

6.

Ogłoszenie listy Uczestników Programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

8.06.2018 r.