Harmonogram rekrutacji

do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

 

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji  wraz z wypełnieniem „testu potencjału przedsiębiorczości”

01.09 – 15.10.2017 r.

2.

Ocena formalno-prawna dokumentów aplikacyjnych

16.10.2017 r.

3.

Ocena potencjału przedsiębiorczości na podstawie „testu potencjału przedsiębiorczości”

17.10 – 19.10.2017 r.

4.

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej - „panelowy wywiad ustrukturalizowany”

20.10.2017 r.

5.

Rozmowa kwalifikacyjna - „panelowy wywiad ustrukturalizowany”

23.10 – 26.10.2017 r.

6.

Ogłoszenie listy Uczestników Programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowanego przez Akademię Biznesu UWM

27.10. 2017 r.