Lista ZAŁĄCZNIKI

Ja przedsiębiorca.pdf

Zarządzanie projektami.pdf

Prawne aspekty.pdf

Transfer technologii.pdf

Design thinking.pdf

Zrównoważony rozwój.pdf

Program współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie